SIA SOLA - SOL

Mēs taupām Jūsu laiku un naudu!

Pakalpojumi

Ja vēlaties, lai mūsu uzņēmuma speciālisti uzņemtos rūpes par Jūsu uzņēmuma grāmatvedības apkalpošanu, tad pirmajai sarunai par iespējamo sadarbību, lūdzu sagatavojiet sekojošu informāciju:

 

* uzņēmuma darbības veids;

* neto apgrozījums mēnesī;

* darbinieku skaits;

* valūta, kādā tiek veiktas saimnieciskās operācijas;

* pirmreizējo dokumentu (rēķinu, pavadzīmju, bankas pārskaitījumu, kases operāciju skaits mēnesī;

* vai ir nepieciešamība sakārtot iepriekšējo grāmatvedību, nodot atskaites;

* papildus informācija par biznesa specifiku;

* juridiskie jautājumi;

* kādi papildus pakalpojumi Jums ir nepieciešami.

 

Mēs piedāvajam

 

* uzņēmuma pilna grāmatvedības uzskaite, izmantojot mūsdienīgu programmatūru;

 

* uzņēmuma grāmatvedības politikas sagatavošana, pamatojoties uz klienta komercdarbības specifiku;

 

* sākotnējo uzskaites dokumentu pārbaude, grāmatojumu veikšana;

 

* grāmatvedības dokumentu un atskaišu noformēšana un izdruka;

 

* nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID)

 

* uzņēmuma pārstāvēšana VID nodaļās (nodokļu jautājumi, atskaišu salīdzināšana utt);

 

* citu papildus dokumentu (aktu, atskaišu, rīkojumu) sagatavošana;

 

* personāla uzskaite;

 

* statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvijas Republikas centrālajai Statistikas pārvaldei;

 

* gada pārskata sagatavošana;

 

* darbs ar auditoriem;

 

* finanšu informācijas sniegšana vadības lēmumu pieņemšanai;

 

* grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas